Akampüs Youth Marketing

Akampüs Youth Marketing

İçgörü belirleme
İçgörüye uygun yaratıcı strateji geliştirme
Etkinlik, saha ve gerilla aktiviteleri
Marka elçiliği
Dijital kampanyalar

SenceBence

Kurumların içgörü ve sosyal iletişim faaliyetlerini, kalabalıkların gücü ve yaratıcılığıyla desteklemelerine olanak tanıyan ölçümlenebilir dijital platform.

www.sencebence.com